Hur hjälper Spineband mot nackont?

Muskler som är varandras antagonister

Rörelser i kroppens olika leder sköts av muskler. En enskild muskel gör att rörelse i en led sker åt ett visst bestämt håll. Det finns alltid en muskel som gör en rörelse åt det motsatta hållet i samma led. Dessa två muskler är varandras antagonister. Den ena vill och kan göra en sak, medan den andra vill göra precis tvärs emot. Kroppen är så finurligt anpassad till att sköta rörelser så om den ena muskeln vill göra en rörelse så slappnar dess antagonist av så att rörelsen inte bromsas eller hindras helt.

Du kan väldigt enkelt prova att så är fallet. Sätt dig på en stol framför ett bord. Om du med böjd arm trycker ned handflatan mot bordet (du försöker alltså sträcka i armbågsleden) så kan du med andra handen känna att armbågens böjarmuskel (Biceps), som sitter på överarmens framsida, är helt lös och avslappnad. Den är ju antagonist till sträckarmuskeln (Triceps) och skall inte hindra denna i sitt försök att sträcka i armbågen. Känner du på armens baksida samtidigt som du trycker så är den muskeln spänd och hård.

Gör nu tvärt om, genom att hålla handen under bordet, och försöka ”lyfta” det. Du blir då hård och spänd på överarmens framsida och lös och slapp på baksidan. Spineband bygger på det faktum att om en muskel spänns så slappnar dess antagonist av.


Varför är det viktigt att aktivera sina nickmuskler för att undvika nackont?

Om nickmusklerna spänns så slappnar nackmusklerna av. Musklerna runt halskotorna är många och med komplicerad uppbyggnad. Vi kallar därför alla de muskler som böjer huvudet framåt så hakan når mot bröstet för nickmuskler och de som håller upp huvudet och böjer det bakåt för nackmuskler. Kan du få nickmusklerna att hålla huvudet på rätt plats i stället för nackmusklerna så kommer nacken att få behövlig avslappning och vila.

Spineband har ett gummiband som spänns i ett läge så att huvudet är litet för mycket bakåtböjt mot normalt. Du tvingas nu spänna nickmusklerna så att huvudet kommer på rätt plats och då kommer nackmusklerna att automatiskt tvingas slappna av. Sim sala bim! Som genom ett trolleri kan du hålla huvudet på plats utan spända nackmuskler. De kan vila medan nickmusklerna och det lätt spända gummibandet sköter huvudets rätta hållning.

Kvinna med nackont

Avlasta dina nackmuskler med Spineband

I figuren ser du hur huvudets tyngd (ca 5 kg) ligger med sin tyngdpunkt (Tp) ca 3-5 cm framför översta halskotan. Nackmusklerna ligger ungefär lika långt bakom samma halskota. Om du tänker dig halskotan som centrum på ett gungbräde så måste nackmusklerna dra huvudet bakåt med en kraft som motsvarar just 5 kilo.

Det är musklerna byggda för och skall lätt klara av. Om du nu tänker dig att huvudet böjs framåt så kommer kraftpilen från Tp allt längre och längre ut på gungbrädet och kräver allt större kraft från nackmusklerna för att stabilisera huvudet i den nya mer ansträngande positionen. Att under lång tid låta nackmusklerna arbeta med belastning som kan bli 2-3 gånger högre än normalt ger trötthet och smärta som kan bli kronisk.

Med Spineband, som ger nackmusklerna avlastning även i normal arbetsställning, har du tillsammans med uppträning av dina skadade muskler stor möjlighet att bli av med dina mycket obehagliga nackproblem.

Artikeln är skriven av Rolf Wirhed.

Rolf Wirhed har under ett stort antal år arbetat som lektor vid Örebro universitet. Han har en fil.lic. i fysik vid Stockholms universitet som kompletterats med en utbildning i anatomi i Uppsala. Rolf är författaren bakom klassikern Anatomi med rörelselära och styrketräning (2012), en bok som starkt rekommenderas som fördjupningslitteratur till Biomekanik (2014).