Integritetspolicy

Vilka vi är

Din integritet är viktig för Spineband AB. Den här integritetspolicyn avser Spineband ABs webbplats: https://spineband.se

Spineband AB tar integritet på största allvar, och vi värnar därför integritetsskyddet när vi bygger och driver webbplatser och webbtjänster, och vi strävar efter att efterleva tillämpliga dataskydd- och sekretesslagar.

Den här integritetspolicyn beskriver vilken information som vi samlar in och hur vi använder den.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Spineband AB samlar inte in information som kan härledas till dig (tex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser) via vår webbplats, såvida du inte gett oss ditt uttryckliga medgivande till detta. Om du inte vill att vi samlar in din personliga information, ber vi dig att inte skicka den till oss.

För att kunna svara på dina frågor eller dina förfrågningar så kanske vi behöver be dig om personlig information såsom namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi får använda oss av denna information för att svara på dina förfrågningar, eller kontakta dig via brev, e-post eller telefon för att på så sätt kunna svara på din förfrågan.

Spineband AB samlar in begränsad information som inte är personlig identifierbar som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker någon av våra webbplatser. Denna information i loggfilen inkluderar din IP-adress, typ av webbläsare, webbspråk, datum och tidpunkt för din förfrågan samt en eller flera cookies som kan användas för att unikt identifiera din webbläsare. Vi använder oss av denna information för att bättre kunna förstå surfbeteendet hos våra webbplatsanvändare samt för att kunna förbättra våra erbjudande.

Vi lagrar och bearbetar personlig information som vi samlar in via vår webbplats i ett land där Spineband AB eller våra webbhotell driver verksamhet. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att din information överförs till dessa anläggningar, inklusive dem som är placerade utomlands.

Vad använder vi informationen till och hur länge lagrar vi den?

Vi samlar in personliga uppgifter av olika anledningar:

  • När du gör ett köp via vår hemsida. Det här är nödvändig information, t.ex. dina kontaktuppgifter, som vi behöver för att kunna slutföra ordern. Personliga uppgifter som är kopplade till ett köp sparar vi i enlighet med bokföringslagen i sju år.
  • När du kontaktar oss via mejl, sociala medier, kontaktformulär, m.m. Vi sparar sån här korrespondens i 24 månader. Vi använder inte de här uppgifterna till något annat än svara på ditt meddelande.
  • När du anmäler dig till våra mejlutskick. Här sparar vi din mejladress tills dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha mejl. Vi strävar efter att göra våra utskick så relevanta som möjligt och tittar på vilka typ av utskick du öppnar och vilka länkar du klickar på och utvecklar mejlen utefter det.
  • När du använder och surfar på vår hemsida. Vi använder den här informationen för att förstå hur vår webbplats används samt upptäcka fel och buggar och utefter det förbättra din användarupplevelse. Den här är anonym information om ditt besök som samlas in via cookies som sen lagras i Google Analytics. Vi kan inte identifiera dig eller några av dina personliga uppgifter via Google Analytics. Om du inte vill att Google sparar data från ditt besök kan du stänga av cookies i din webbläsare.

Informationssäkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data.

Vi begränsar åtkomsten till din personliga identifierbara information till Spineband ABs anställda eller konsulter som behöver kännedom om denna för att kunna svara på din förfrågan eller för att tillhandahålla våra tjänster.

Spineband AB är ensam ägare till information som samlas in via webbplatserna. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra på ett sätt som skiljer sig från vad som beskrivs i detta meddelande. Spineband AB får samla in information från våra användare på flera olika punkter på vår webbplats. (text borttaget)

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära att ofullständig, felaktig, onödig eller inaktuell personlig information raderas eller uppdateras. Du har rätt att avbryta prenumeration på direktreklam samt att begära att vi upphör att bearbeta din personliga information i direktmarknadsföringssyften eller på andra tvingade rättsliga grunder. Om du väljer att säga upp din prenumeration på marknadsföringsmaterial och annan kommunikation från Spineband AB kan eventuellt viktiga meddelanden t.ex. rörande dina personliga uppgifter fortfarande komma att skickas till dig.

I en del fall, i synnerhet om du vill att vi raderar eller upphör med att bearbeta din personliga information, kan detta även medföra att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig.

Vem är registeransvarig för din personliga information?

LG Spine-Band AB
Magnetvägen 7
416 38 Trollhättan
Org nr. 556851-5893

Ändringar i policyn

Spineband kan då och då komma att göra ändringar av denna policy. Vi rekommenderar att användare läser denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade om nya sekretessregler eller ändringar av vår policy.