Vad fungerar mot nacksmärta?

Människan har precis som de flesta andra däggdjur, 7 kotor i nacken samt en sena vid namn ligamentum nuchae. Denna sena är välutvecklad hos betande djur vilket gör att de kan stå och beta i timmar. Hos människan har denna sena inte alls utvecklats i samma grad och ger inte det stöd i nacken som den ger till djuren. Därför kan människor som arbetar i en framåtlutande position behöva Spineband. Tack vara elasticiteten i Spineband kan nacken avlastas utan att hindra rörelser framåt, nedåt och åt sidorna.

Vi människor skiljer oss från individ till individ och nacken är ett otroligt komplext område med kotor, muskler och nerver. Allas nacksmärta är individuell och orsaken till problemet skiljer sig därför från person till person. Vad som fungerar för en person fungerar kanske inte för en annan. Det finns dock flera metoder man kan testa för att lätta eller bli av med sin smärta. Nedan har vi listat våra fyra bästa råd som du kan testa för att bli kvitt med nackont.


Använd Spineband

Spineband dig att avlasta nacke i framåtlutande huvudpositioner. Spineband klassas enligt oss som en av de mest naturliga lösningarna för att avlasta nacken i en för människan onaturlig ställning.

Byt position

Försök att inte stå i samma position hela tiden, variera hur du jobbar och ta pauser för att vila nacken.

Sitt inte stilla, för länge

Res på dig och rör dig lite då och då. Vi människor är inte byggda för att sitta stilla, en promenad sätter igång din kropp och aktiverar musklerna.

Mjuka rörelser

Förutom en promenad är övningar med mjuka rörelse ett bra sätt att stretcha ut och aktivera musklerna.