Hur fungerar nacken?

Nackens uppbyggnad

Nacken, eller halsryggen som den också heter gör det möjligt för huvudet att vrida sig 90 grader åt vardera hållet. Den bär upp ett av våra viktigaste organ, hjärnan, man kan nästan säga att om huvudet är kronan är nacken tronen. Precis som nästan alla andra däggdjur består vår nacke av sju kotor. De två översta, atlas och axis är viktigast för huvudets rörelseförmåga. Tillsammans bildar de den övre nackleden.

I denna del av nacken sker rörelseutslag. Tack vare kotleden mellan de två kotorna kan atlaskotan rotera runt sin axel från sida till sida, detta för att axis har ett cylinderformat vertikalt utskott. Förutom dessa viktiga kotor har vi också två muskelgrupper som är väsentliga för både nackens motorik och kroppens hållning. Nick och nackmusklerna som är varandras antagonister. Detta betyder att när ena muskelgruppen vill göra en sak, vill den andra muskelgruppen göra tvärtom. Trots att musklerna vill olika saker samarbetar de fortfarande. Medans nickmusklerna vill något slappnar nackmusklerna av och vice versa. De arbetar i symbios, precis som yin och yang.

Vad är skillnaden mellan nick- och nackmuskler?

De muskler som böjer huvudet framåt samtidigt som hakan pekar mot bröstet kallas nickmuskler. De muskler som håller upp huvudet och böjer det bakåt kallas nackmuskler.